Month: January 2022

Ls1

1×2

Vip..12…36.

Good luck all members.

Fees…3000.

Advance…1500.

Bagir advance call na karain.

musrani khan

call only whatsapps

0306.2000574

0345.6034770

Updated: January 27, 2022 — 8:50 pm

D̬A̬T̬E̬/̬/̬13/̬01/̬2̬0̬2̬2

       👉🏻A̬l̬l̬ R̬e̬s̬u̬l̬t̬s̬👈🏻

 

P̬K̬=̬=̬=̬00
G̬m̬=̬=̬=̬=̬07
L̬s̬1̬=̬=̬=̬=̬=̬05
A̬.̬K̬=̬=̬=̬=̬=̬=̬14
L̬s̬2̬=̬=̬=̬=̬=̬=̬=̬18
L̬s̬3̬=̬=̬=̬=̬=̬=̬=̬=̬85

ROZ Ka Badshah
G̬R̬O̬U̬P̬

Updated: January 14, 2022 — 9:21 am

Pk

open to cloze

333333333333

777777777777

70…07…97…79

13…31…73…37

Ghas mandi vip game.

Good luck all members

musrani khan

0306.2000574

Updated: January 12, 2022 — 5:17 pm